Uncategorized


서울대 과잠입고 서울대 축제 뜬 뉴진스 민지 비주얼 ㄷㄷ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

비주얼이 서울대 수석입학 수준 ㄷㄷ

단정한데 너무 예쁘고

과잠 잘어울림.. 얼굴로 서울대 입학 완